GENETIKA ZADACI PDF

View Test Prep – Kontrolni zadaci (mini pitanja iz biologije) from BIO 1 at University of Genetika; University of Novi Sad – “Mihajlo Pupin” Technical Faculty in. Genetika domaćih i gajenih životinja – Praktikum – Kindle edition by Radica se svako poglavlje sastoji iz tri dela i to: teorijske osnove, rešeni zadaci i zadaci za. Genetika domaćih i gajenih životinja – Praktikum eBook: Radica Djedovic: se svako poglavlje sastoji iz tri dela i to: teorijske osnove, rešeni zadaci i zadaci za.

Author: Net Nek
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 17 November 2015
Pages: 351
PDF File Size: 15.98 Mb
ePub File Size: 5.66 Mb
ISBN: 968-8-13722-842-8
Downloads: 46162
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mur

Published on Aug View Download 2. Kakva je me usobna veza ovih procesa? Jedan od lanana DNK ima redosled nukleotida: Protein se sastoji od zadadi. Odrediti sekvencu gena za dati polipeptid. Odredite redosled nukleotida u DNK kojt kodira peptid sekvence.

Met-Leu -Val-Lys-Phe Detaljne biohemijske analize su pokazale da je promenjena sekvenca ovog peptida posledica promene strukture gena koji kodira ovaj peptid. Izolovana se dva soja virusa iz grupe DNK-viroidea. Noralni aleli tih gena su D i E. Pri otsusivu jednog od njih ili oba ne obrazuje se pigment i cvetovi ostaju beli. Kakav je fenotip majke? Crna dlaka B je dominantna nad belom b. Celo telo je pokriveno ako je gen T u homozigotnom ili heterozigotnom stanju, a gen N recesivan homozigot.

Krljufiti samo uz liniju le a se javljaju ako su oba gena u recesivnom i homozigotnom stanju. Pojava N gena u homozigotnom stanju bez obzira na oblik T gena, dovodi do letalnog efekta. Dati odnose fenotipova u F1 generaciji potomaka. Homozigotno stanje ovog gena SS iaziva smrt svog nosioca. Na hromozomu II nalaze se jedan letalni recesivni gen l. Oblik ploda bundeve je pod kontrolom dva para alelnih gana A i Genteika. Ako oba alela imaju douinantnu ekspresiju, bilo da se javljaju kao heomozigot ili heterozigotii, plod je diskoidan.

  CICS HANDBOOK BY KAGEYAMA PDF

Ako je jedan par gena homozigot i recesivan, a drugi dominantni homozigot ili heterozigot plod je okrugao. Ako su oba para homozigoti i recesivni, plod je duguljast. Jedna vrsta anemije kod ljudi talasemijadeterminiasna je alelom T.

Apeiron Forum

Homozigot TT prouzrokuje vrlo jak oblik anemij t. Normalne osobe imaju genotip tt. Osobe koje boluju od t. Normalan vid kod ljudi je odre en autozomalnim genetima alelom A. Kratkovidost je odre ena recesivnim alelom a. Biljke genotipa aabb imaju okruglo semedok svi ostali genotipovi uslovljavaju fenotip trouglastog semena.

Zbirka Sa Citogenetikom- Zadaci

Homozigotno stanje ovog gena SS izaziva smrt svoga nosioca. Na hromozomu II nalazi se jedan letalni recesivni gen l. Spoesbnost koagulacije krvi zavisi od statusa gena Q na Xhromozomu. Dominantni alel ovog gena kodira faktor koagulacije krvi VIII, a time i normalnu koagulaciju krvi. Dominantni alel kodira belu boju jajeta, dok recesivni alel istog gena uslovljava modru boju. Formalna genetika II 1.

Albinizam odsustvo pigmenta kod ljudi je recesivna osobina. Roditelji normalne pigmentacije dobili su albino dete.

Kakav je genotip roditelja? Me utim, u MNs sistemu krvnih grupa, M krvna grupa je determinisana M alelom, tako da se M krvna grupa javlja kao posledica dominantno sadaci ili heterozigotnog stanja gena M. N krvna grupa je determinisana N alelom, tako da se N krvna grupa javlja kao posledica dominantno homozigotnog ili heterozigotnog stanja gena N. Grnetika genski alel S uslovljava pojavu osoba bez M i N antigena na plazmamembrani eritrocita.

Odsustvo Rezus proteina je uslovljeno recesivno homozigotnim stanjem ovog gena D.

Kakve krvne grupe i genotip mogu imati njihova deca. Krvna grupa genegika je A, a oca B. Dete ima krvnu grupu AB. Ispitivanjem krvne grupe dva deteta zavaci je da jednoima nultu krvnu grupu a drugo A. Odrediti koje dete pripada kojim roditeljma?

Dva para roditelja tvrde da je to njihovo dete. Kom paru pripada dete? Oba gena se nalaze na autozomima i nezavisno se nasle uju. Svojstvo je polno vezano. Na osnovu ovakvog tipa rzadvajanja genskih faktora odredite genetsku konstrukciju roditelja. Dominantni statusi na pomenutim lokusima tj. I i J odre uje normalne individue.

  EUPHONIX CS 2000 PDF

Ukoliko u brak stupe dve osobe istog genotipa IiJj odrediti: FF uslovljava kratko perje, Ffdlakasto, ff-normalno perje. Kakve genotipove su imale sestre i njihovi roditelji. Alel C dominira u odnosu genefika sve ostale alele: Odredite genotipove potomaka i roditelja.

Ako haploidni broj hromozom jedne vrste Solnum iznosi 24, koliko hromozoma ima: Prikazati sve oblike zigota nastalih izme u normalnih i abnormalnih gameta: Kakvi zigoti nastaju ako se ovi gameti oplode normalnim spermatozoidima? Koliko kromozoma ima u: Koliko bivalenata ima u toku mejoze I? Koliko tetrada ima u toku mejoze? Na q-kraku izme u ostalih nalaze se genski lokusi: Na drugom paru autozoma se nalazi pet genskih lokusa. Nerazdvajanje hromozoma 13 i 18 para: Nerazdvajanje hromozoma 18 i 21 para: Nerazdvajanje hromozoma 13,18 i 21 para: Na p-kraku8su genski lokusi A, B i C, dok su ostali na q-kraku.

Na prvom paru autozoma su genski lokusi A, B i C. Nacrtajte kariotip ove individue. F-7 faktor koagulacije krvi VII i gen za sintezu a-glikozidaza. A i B, dok su na q-kraku: T2 Preporuceni Zadaci Zbirka Documents. Zbirka Zadataka Zadaci Za 3 Razred -?

Zbirka Zadataka Zadaci Za Zbirka zadaci po analiticka hemija Documents. Zadaci sa brojem – pmf. Zbirka reenih zadataka iz Zbirka reenih zadataka iz matematike za srednje Miloevi, Zbirka zadataka iz matematike za pripremu Zbirka Zadataka Iz Matematike Krug -?

Zadaci su birani Documents. Zadaci sa predhODnih predavanja Documents. Zadaci sa res UML. Mns Zadaci Sa Ispita Documents. Zadaci sa takmienja Education. Zadaci Sa Predavanja Porezi Documents.